Máy hàn-hút chân không để bàn loại 1 điện trở V-301®