Model: Ultrasonic Point Sealer

Máy hàn điểm siêu âm là gì ?

Bạn có thể làm rất nhanh và đẹp một điểm niêm phong, nhưng không phải với một máy chuyên dụng. Chèn bề mặt niêm phong giữa sừng và đe. Các mảnh tay tạo ra sóng siêu âm và điểm hàn bằng nhiệt trong hai giây hoặc ít hơn. Thời gian gia nhiệt: 0.1-0.62s

Lý tưởng cho các biện pháp an toàn thực phẩm

Không dùng nhiều vật liệu không mong muốn như ghim, băng cao su, băng giấy bóng kính, vv, các gói sản phẩm được niêm phong bởi US-60E trở nên dễ dàng và hoàn chỉnh.

Dễ dàng để đóng gói

Niêm phong dễ dàng bằng cách chèn bao bì vào thiết bị cầm tay với lực nhẹ. Vật liệu khác nhau có thể được sử dụng như: A-PET; OPS, PVC; Polyvinyl Clorua với tổng độ dày màng lên đến 0.6 mm

Tạo một con dấu rất đẹp

Màng, quấn, ghim, băng cao su và giấy bóng kính làm gián đoạn sự hấp dẫn của sản phẩm. Nhưng việc sử dụng US-60E giúp duy trì hấp dẫn với các mối hàn nhỏ không dễ thấy.

Thông số Kỹ thuật máy ép kiểu cầm tay US-60E Sealer